Lederundervisning

Kan bruges til at holde et ledertræningsforløb i jeres egen kirke.